soydan-plastik-damla-tutucu-eliminator

Kule içerisinde fan grubunun bulunduğu platform ile su dağıtım sistemi arasıda bulunmaktadır. Görevi, su dağıtım sisteminde zerreciklere ayrılan su taneciklerinin emilen hava ile sürüklenip atmosfere atılmasını önlemektir. Kule içerisine, modüler kasetler haline getirilerek monte edilmektedir. Kasetler, kule kesitinin (oturma alanının) tamamını kaplayacak şekilde, boşluk kalmadan monte edilmektedir.